Műsoraink A-Z-ig

Műsoraink

Kellene kiskert, bőtermő!

Adás

Ez a műsor a következő négy hétben nincs adáson.

Kellene kiskert, bőtermő!

  • We_need_a_Garden_a_Rich_Garden
Hét részes kiskert-abc a talaj-előkészítési, ültetési munkákról, a nyári ápolási-kezelési tennivalókról, és az őszi betakarításról ad mozgóképes tájékoztatást.

A hagyományosan közösségi paraszti életforma felbomlott. A városias jellegű fogyasztói viselkedésminták gazdasági és kommunikációs hatások mentén terjednek a falvakban is. Ennek következtében drasztikusan csökken a háztáji gazdaság, a konyhakert művelés divatja. A falusi roma lakosság körében a korábban meglévő kézműves szakmák mellett a földművelő és állattartó tevékenység ki sem alakult.
A saját gazdaságot fenntartó paraszti kultúra széleskörű tudásbázisra alapult, mely ismeretanyagot a családon belül szájhagyományban, szokásrendben hagyományoztak. A felhalmozott tudás átadásának láncolata az életforma váltással megszakadni látszik.E tudásanyag írásos rögzítésével a gazdasági néprajz még adósunk. A kertműveléshez kapcsolódó tudás mozgóképes számbavétele hiánypótló lehetőség. A sorozat a nagytudású öregeknél még fellelhető kiskertművelési ismeretek legfontosabb elemeinek rögzítésére vállalkozik. A forgatásra egy Nógrád megyei hátrányos helyzetű településen, Rimócon kerül sor, a helyi idős parasztok és roma gyerekek bevonásával.